นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตนายก สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ จ.สงขลา และกล่าวต้อนรับ นายกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ จ.สงขลา คนใหม่

    2022-01-07 10:05:54
    วันที่ 6 ม.ค. 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ นางเสาวนีย์ ประทีปทอง อดีตนายก สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ จ.สงขลา และกล่าวต้อนรับ นายนิยม ชูชื่น นายกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ จ.สงขลา คนใหม่ ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลาร่วมด้วย คณะกรรมการกลาง กรรมการสาขา สมาคมสภาผู้สูงอายุฯ - สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ จ.สงขลา รก.ผอ.กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุฯ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต ครั้งนี้