นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 2 ฉบับ

    2022-01-07 15:27:28
    วันที่ 7 มกราคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 2 ฉบับ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (1.)สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิระพัฒน์ การก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารแหล่งท่องเที่ยว เกาะน้ำรอบ ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา วงเงินตามสัญญา 1,498,000.00 บาท (2.)สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีวายพี การโยธา ก่อสร้างหินเรียงกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง บ้านหัวยาง ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กว้าง 4.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ยาว 710.00 เมตร วงเงินตามสัญญา 6,490,000.00 บาท