อบจ.สงขลา ทำการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมความพร้อม ในการป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

    2018-07-13 11:01:21
    12 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่กองช่าง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่นำรถบรรทุกและรถแบ็คโคคอยาว มาทำการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมความพร้อม ในการป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน โดยมี นายวิสิทธิ์ รุจิเรข สมาชิกสภา อบจ.สงขลา นายสรรเพชญ บุญญามณี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นายสุรกิจ กาญจนะ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่จาก อบจ.สงขลา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก อบต.ป่าขาด และ อบต.รำแดง และเหล่าจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อที่จะร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัย เพื่อรองรับการไหลของมวลน้ำในช่วงฤดูฝน