จังหวัดสงขลา ร่วมกับ มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา และคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้อต้นไม้ในพุทธประวัติเเละปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ของพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา

    2022-01-10 14:49:38
    เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ครั้งที่ 1 เพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้อต้นไม้ในพุทธประวัติเเละปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ของพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ... นายอำพล พงศ์สุวรรณ นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวสงขลา เข้าร่วมในพิธีฯ ยอดเงินที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 4,235,900 บาท ในการจัดซื้อต้นไม้ในพุทธประวัติ และปรับภูมิทัศน์ ประกอบด้วย ต้นโพธิ์ใหญ่ ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นจำปา ต้นจิกใหญ่ ต้นประดู่ ต้นโมก ต้นแก้ว ต้นพิกุล ต้นรวงผึ้ง ต้นราชพฤกษ์ ต้นลีลาวดี ต้นสาละ และต้นอินทนิล เพื่อให้พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา มีความสวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธประวัติและเชิงวัฒนธรรม ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชน สามารถร่วมทำบุญ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 661-0-94772-4 ชื่อบัญชี ทอดผ้าป่ามหากุศลครั้งที่ 1 โดยมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา หรือทำบุญออนไลน์ผ่านระบบ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGZXqkSu-2pc3o4j7-vx5wPyr7eMezV0tzuxd1YpALALxUjA/viewform ขอบคุณข้อมูลจาก : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา