นายก อบจ.สงขลาลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้า การปรับปรุงสนามกีฬา "เนินขุมทอง" พร้อมยกระดับสนามกีฬา ให้ได้มาตรฐานสากล

    2022-01-10 15:41:11
    วันที่ 9 มกราคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เกิดสุวรรณ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อ.หาดใหญ่ เขต 10 นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง // และคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ลงพื้นที่สนามกีฬา "เนินขุมทอง" เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงสนามกีฬา ซึ่ง อบจ.สงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณ 14 ล้านบาท ในการปรับปรุง ซ่อมแซม ปูพื้นลู่วิ่งยางสังเคราะห์สนามกีฬาเนินขุมทอง ให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับสากลในอนาคต โดยลู่วิ่งใช้วัสดุ "โพลียูรีเทน" ซึ่งเป็นยางสังเคราะห์คุณภาพสูง เหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐาน #รวมพลังร่วมสร้างสุข #สงขลาเมืองกีฬา