นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2022-01-12 09:46:53
    วันที่ 11 มกราคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้แผนงานต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ #รวมพลังร่วมสร้างสุข