พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญหล่อโบราณ "คงหน้า คงหลัง รุ่นกันภัย รศ.239"

    2022-01-12 09:49:36
    วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2565 พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญหล่อโบราณ "คงหน้า คงหลัง รุ่นกันภัย รศ.239" จุดเทียนชัย พระครูประศาสน์กิจโกศล (พ่อท่านขาว จนฺทูปโม ป.ธ.6) อายุ 100 ปี 80 พรรษา เจ้าคณะอำเภอกิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดพรุพ้อ ดับเทียนชัย พระครูปราโมทพัฒนกิจ (พ่อท่านอิ่ม)อายุ 92 ปี 72 พรรษา (ลูกศิษย์พ่อท่านคงวัดธรรมโฆษณ์) เจ้าอาวาสวัดควนเนียง ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายโชติพงศ์ อุบลวรรณา (อบจ.สงขลา) // พิธีกร ณ วัดป่าขาด ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา