นายกอบจ.สงขลา ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับฟังนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

    2022-01-12 13:13:30
    วันที่ 12 มกราคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับฟังนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 และเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านระบบออนไลน์ระบบ ZOOM ณ.ห้องประชุมแหลมขวัญ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา