นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และบุคลากรสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    2022-01-14 09:51:35
    วันที่ 13 มกราคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และบุคลากรสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการประจำปีงบประมาณ 2565 และรับทราบปัญหา อุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้แผนงานต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ.ห้องประชุมสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข