ประชุมคณะทำงานจัดตั้ง "กองส่งเสริมการเกษตร" อบจ.สงขลา

    2022-01-14 14:27:53
    วันที่ 14 มกราคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะทำงานฯ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดตั้ง "กองส่งเสริมการเกษตร" ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาหารือสภาพปัญหาด้านเกษตรของประชาชนในจังหวัดสงขลา และกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดตั้ง "กองส่งเสริมการเกษตร" ในบริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #สงขลาเมืองการเกษตร #รวมพลังร่วมสร้างสุข ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา