นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้างทำงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

    2022-01-14 14:28:40
    วันที่ 14 มกราคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้างทำงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา – เสาไฟสูง 9.00 เมตร จำนวน 20 ต้น – โคมไฟถนนชนิด Solar cell LED 100 วัตต์ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.เอส.คอนส์ ณ ห้องทำงานนายก อบจ.สงขลา ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา