รองนายกอบจ. สงขลา พร้อมด้วย คณะทำงาน ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร และสินค้าเชิงพาณิชย์ อบจ.สงขลา

    2022-01-14 15:22:17
    วันที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ // รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย… นายนิพัฒน์ อุดมอักษร // เลขานุการนายก อบจ.สงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ // ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา และคณะทำงาน ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร และสินค้าเชิงพาณิชย์ อบจ.สงขลา ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ อบจ.สงขลา