นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และบุคลากรสังกัดกองผังเมือง

    2022-01-14 15:51:24
    วันที่ 14 มกราคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และบุคลากรสังกัดกองผังเมือง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการประจำปีงบประมาณ 2565 และรับทราบปัญหา อุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้แผนงานต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ.ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข