รองนายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือ ชาวบ้านผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน

    2022-01-28 14:38:41
    วันที่ 26 มกราคม 2565 นาย อับดุลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อม เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือ ชาวบ้านผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน ม.5 ต. ธารคีรี อ. สะบ้าย้อย จ.สงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข