สมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ จัดประชุมสมาพันธ์ เชิญนายก อบจ. ร่วมถก ณ อบจ.กระบี่

    2022-02-02 09:53:21
    วันที่ 29 มกราคม 2565 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางนรมล ศรีสุวรรณ ผอ.กองคลัง ร่วมการประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 โดยนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระนาง ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่