นายกอบจ.สงขลา รับมอบเรือพายพลาสติก จากกระบวนการ Rotational Molding จำนวน 100 ลำ

    2022-02-02 09:58:11
    30 มกราคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับมอบเรือพายพลาสติก จากกระบวนการ Rotational Molding จำนวน 100 ลำ จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในภารกิจเตรียมความพร้อม ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในจังหวัดสงขลา ณ อาคารเก็บเรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข