เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5

    2022-02-02 10:02:15
    วันที่ 31 มกราคม 2565 นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 เพื่อดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูคลองสำโรง สู่เป้าหมาย “คลองสวย น้ำใส ไร้ขยะ” ขอขอบคุณ นายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง นายเกรียงไกร คมขำ เลขานุการนายก ทน.สงขลา สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ดร.สายัญ ทองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม #รวมพลังร่วมสร้างสุข ณ ห้องเลขานุการ นายก อบจ.สงขลา