นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับนายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่เดินทางมาติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

    2018-07-18 09:46:59
    13 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองเลขาธิการ ศอ.บต.เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา และผู้บริหารจากสาธารณสุขพื้นที่ เขต12 ในโอกาสเดินทางมาติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ชั้น 4 ห้องประชุมวิเชียรคีรี ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมารับฟังรายงานการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา