รองนายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้า อบจ.สงขลา สนับสนุนรถกรีด รถบด ปรับผิวถนน ในเขตเทศบาลเมืองสะเดา

    2022-02-03 10:35:13
    วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นาย อับดุลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายพิทักษ์ พฤกษานุศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต3 อำเภอสะเดา นายวัชชพล ปริสุทธิ์กุล นายกเทศบาลเมืองสะเดา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้า อบจ.สงขลา สนับสนุนรถกรีด รถบด ปรับผิวถนน ในเขตเทศบาลเมืองสะเดา