อบจ.สงขลา ลงนาม MOU ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย 22 แห่ง พร้อมขับเคลื่อนการบริหารจัดการกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนครอบคลุม 16 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา

    2022-02-04 10:14:35
    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดบริการสาธารณะ (MOU) เรื่อง "การบริหารจัดการกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ" ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้ง 22 แห่ง ดังนี้ รพ.สงขลา / รพ.หาดใหญ่ / รพ.ควนเนียง / รพ.บางกล่ำ / รพ.รัตภูมิ / รพ.คลองหอยโข่ง / รพ.นาหม่อม /รพ.สะเดา / รพ.ปาดังเบซาร์ / รพ.สิงหนตร / รพ.ระโนด / รพ.กระแสสินธุ์ / รพ.สทิงพระ/ รพ.เทพา / รพ.จะนะ / รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี / รพ.สะบ้าย้อย และ *ศูนย์สร้างสุขชุมชน* ทม.เขารูปช้าง / ทม.สะเดา / ทต.ระโนด / อบต.คูหา / อบต.ทับช้าง เพื่อร่วมกันดำเนินงาน และบริหารจัดการกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ให้คนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยหลังพ้นระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือผู้ที่มีความจำเป็นในการใช้กายอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้าน ได้เข้าถึงบริการยืมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหาร // สมาชิกสภา อบจ.สงขลา // หัวหน้าส่วนราชการ // ตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ #รวมพลังร่วมสร้างสุข