อบจ.สงขลา จับมือ สมาคม มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย พร้อมลงนาม MOU ส่งมอบรถพยาบาลและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

    2022-02-04 14:54:15
    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะเรื่องการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข (ระบบการเเพทย์ฉุกเฉิน) โดยมีสมาคม/มูลนิธิ จำนวน 6 หน่วยงาน ร่วมลงนาม ดังนี้ 1.สมาคมกู้ชีพบ้านพรุ 2.มูลนิธิกู้ชีพพะตงเทิดธรรม 3.ศูนย์กู้ภัยมัฌชิมามูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ 4.มูลนิธิร่วมใจกู้ภัยอำเภอเมืองสงขลา 5.มูลนิธิอริโยสามัคคีนาทวี 6.มูลนิธิวรวิทย์ขาวทอง เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายบริการสาธารณะด้านการเเพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสงขลา ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ได้รับบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและจัดส่งไปยังโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที โดยมีคณะผู้บริหาร // สมาชิกสภา อบจ.สงขลา // หัวหน้าส่วนราชการ // ตัวแทนสมาคม มูลนิธิ องค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ #รวมพลังร่วมสร้างสุข