เลขานุการนายกอบจ.สงขลา ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สทช.5) ทำประชาคมร่วมกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองสำโรง

    2022-02-07 13:47:43
    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายศิริชัย เอกพันธ์ ส.อบจ.สงขลา เขต 2 อำเภอเมืองสงขลา ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สทช.5) โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา ทำประชาคมร่วมกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองสำโรง รับฟังความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางเปิดคลองสำโรงให้เรือสามารถผ่านเข้าออกได้ตลอดเวลา และแก้ปัญหาน้ำในคลองเน่าเสีย ณ มัสยิดบาลาเซาะห์ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน