รองนายกอบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 3 ระดับจังหวัด

    2022-02-07 16:18:02
    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 3 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อติดตาม และแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการ และป้องกันการทุจริตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ของชาวสวนยาง