นายกอบจ.สงขลา ได้ลงนามสัญญาจ้าง จำนวน 6 สัญญา

    2022-02-08 10:48:35
    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ลงนามสัญญาจ้าง จำนวน 6 สัญญา ดังนี้ 1) ลงนามในสัญญาจ้าง กับ บริษัทเก้ากวิน คอนสตรัคชั่น จำกัดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสำเภา ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 0.330 กิโลเมตร วงเงินตามสัญญา 2,074,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน (8 ก.พ. - 8 พฤษภาคม 2565 ) ซึ่งเป็นโครงการที่เสนอโดย ด.ต.สุรินทร์ ปานดำรงค์ สมาชิกสภา อบจ. สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอหาดใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่ 2) ลงนามในสัญญาจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็มวาย เอ็นจิเนียริ่ง ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 45 เมตร วงเงินตามสัญญา 3,920,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ( 8 ก.พ.- 7 มิ.ย. 2565 ) ซึ่งเป็นโครงการที่เสนอโดย นายปิยะ อุ่นแดง สมาชิกสภา อบจ. สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสะบ้าย้อย เพื่อปรับปรุงพื้นที่ อาคารอเนกประสงค์ให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนในพื้นที่ 3) ลงนามในสัญญาจ้าง กับ บริษัท เคดีซี ซีวิล จำกัด บูรณะถนนลาดยาง ถนนสายบ้าน แปดร้อยไร่ ต.สำนักขาม-บ้านควนลัด ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0149 กว้าง 8 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร วงเงินตามสัญญา 6,595,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ( 8 ก.พ.-8 พ.ค. 2565 ) ซึ่งเป็นโครงการที่เสนอโดย นายพิทักษ์ พฤกษานุศุกดิ์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอสะเดา เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่ 4) ลงนามในสัญญาจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.เอส.คอนส์ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านฉลุง ต.ฉลุง-บ้านนาแสน ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0083 แบบเสาไฟกิ่งเดี่ยว พร้อมโคมไฟขนาด 250 บาท-เสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร จำนวน 32 ต้น วงเงินตามสัญญา 1,975,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ( 8 ก.พ.- 8 พ.ค. 2565 ) ซึ่งเป็นโครงการที่เสนอโดย นายอาซีด หลำเบ็นสะ สมาชิกสภา อบจ.สงขลาเขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอหาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับถนนสายทางดังกล่าว อีกทั้งเป็นการป้องกัน อุบัติเหตุและอาชญากรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ 5) ลงนามในสัญญาจ้าง กับ บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ้างที่ปรึกษาปฎิบัติตามโครงการ จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสม การก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วงเงินตามสัญญา 10,500,000 บาทระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน ( 8 ก.พ.- 4 พ.ย. 2565 ) ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6) ลงนามในสัญญาจ้าง กับ บริษัท ธนาซัพพลาย 159 จำกัด ซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น ยางมะตอยน้ำชนิด CRS-2 จำนวน 145 ตัน วงเงินตามสัญญา 3,794,650 บาท เพื่อใช้สำหรับดำเนินการซ่อมสร้างถนนสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข