นายกอบจ.สงขลา ประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ

    2022-02-08 14:03:12
    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // ประธานการประชุมฯ พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - กองพัสดุและทรัพย์สิน - กองคลัง - หน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา