อบจ.สงขลา เดินหน้าสนับสนุนงบประมาณ ผลักดันกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ในพื้นที่อำเภอระโนด เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้จากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

    2022-02-09 08:39:08
    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ว่าที่ ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตพื้นที่อำเภอระโนด บุคลากรกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.สงขลา ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมเตรียมดำเนินโครงการด้านกีฬาและนันทนาการ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของพื้นที่อำเภอระโนด เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สานสัมพันธ์ในชุมชนจากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง จากกิจกรรมด้านการกีฬา ณ ห้องประชุมพวงแก้ว อาคารคุณแม่เริ่ม เสนเนียม // โรงเรียนระโนดวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา #ระโนดเมืองน่าอยู่เมืองน่าเที่ยว #รวมพลังร่วมสร้างสุข