รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูงใน จ.สงขลา

    2022-02-09 08:45:43
    วันที่ 8 ก.พ. 2565 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูงใน จ.สงขลา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฟื้นฟูให้มีความรู้ในการใช้งานกายอุปกรณ์ฯให้เหมาะสมกับผู้ป่วย และให้การบริหารจัดการศูนย์บริการกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มูลค่าสูงในพื้นที่ จ.สงขลา มีมาตรฐาน และสามารถดำเนินการเบิกจ่ายกายอุปกรณ์ฯให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิงใน จ.สงขลา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด ช่างซ่อมกายอุปกรณ์ นักกายอุปกรณ์ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานผู้พิการใน จ.สงขลา โดยมีทีมวิทยากรจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ก.พ.2565 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา