นายก อบจ.สงขลา ร่วมหารือแนวทางนโยบายของจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

    2018-07-18 09:48:44
    13 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจน์ ด่านสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง / ประธานคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายวิจัยฯ พร้อมคณะผู้เกี่ยวข้อง ขอเข้าพบ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อขอหารือในส่วนของแนวทางนโยบายของจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ ห้องประชุมมิ่งเมืองชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา