ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี

    2022-02-10 15:44:48
    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายกองเอก เจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา / ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ และมีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลฯ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท