ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการโครงการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค

    2022-02-10 15:48:43
    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 พล.ต. ประเสริฐ กิตติรัต ผบ. มทบ.42 นายทวีศักดิ์ อรัญดร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดสงขลา นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง ร่วมประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินการโครงการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ มณฑลทหารบก ที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์