นายกอบจ.สงขลา ร่วมหารือ เรื่องการขยายถนน 4 เลน สายปุณกันต์ บ้านทุ่งรี – วัดเขากลอย

    2022-02-11 15:48:47
    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมหารือกับ นายทวีศักด์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายกฤษดา ปาณบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ นายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายวรสัณติ์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหาร อปท พร้อมด้วยนายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่องการขยายถนน 4 เลน สายปุณกันต์ บ้านทุ่งรี – วัดเขากลอย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา