รองนายก​อบจ.​สงขลาและ นายกเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

    2022-02-14 10:02:42
    11 กุมภาพันธ์​ 2565 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลาและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข นายอรรถพล พร้อมมูล นายกเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านประจำหน่วยบริการ ณ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ เยี่ยมให้กำลังใจและมอบอุปกรณ์ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์