เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ชุมชนเก้าเส้ง บริเวณมัสยิดชุมชนบาราเซาะห์ ร่วมประชุมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

    2022-02-14 15:39:55
    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ชุมชนเก้าเส้ง บริเวณมัสยิดชุมชนบาราเซาะห์ ร่วมประชุมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาคลองสำโรง ที่บริเวณปากคลองถูกคลื่นซัดทรายมาทับถมจนปากคลองปิด และปัญหาน้ำเน่าเสียจากการทิ้งขยะลงในลำคลอง ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เครื่องจักร และรถแบ็คโฮ ซึ่งจะเริ่มเข้าดำเนินการในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ จะมีการเปิดกิจกรรมฟื้นฟูคลองสำโรง สู่เป้าหมาย “คลองสวย น้ำใส ไร้ขยะ” อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้าน สามารถนำเรือแล่นเข้าออกคลองสำโรงได้สะดวก และลดปัญหาน้ำในคลองเน่าเสีย จะสามารถส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนชุมชนดีขึ้น และหวังให้ลำคลองสำโรงกลับมามีสัตว์น้ำอยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน