อบจ.สงขลา สนับสนุนกิจกรรมการแสดงดนตรี "รักสงขลา รักเพลง รักแผ่นดิน สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย" เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ให้อยู่คู่ท้องถิ่นปักษ์ใต้บ้านเรา

    2022-02-15 08:42:40
    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา) กล่าวรายงานในฐานะของตัวแทนผู้ร่วมจัดงาน นายอนุชา นาคาศัย (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) ประธานเปิดงาน "รักสงขลา รักเพลง รักแผ่นดิน สืบสานศิลปวัฒนธรรม" ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และสถานที่จัดงาน โดยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ และฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้อยู่คู่ท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีคณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภาอบจ..สงขลา/ หัวหน้าส่วนราชการ/ บุคลากร อบจ.สงขลา รวมถึงประชาชนชาวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นและมีความสุขกับบรรยากาศดนตรีในสวน ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) #บทเพลงแห่งแผ่นดิน #ปักษ์ใต้บ้านเรา #เรารักสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข