นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2022-02-15 09:30:58
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด รับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ