อบจ.สงขลา จัดงานลอยแพ ประจำปี 2565 เพื่อร่วมสืบสานงานประเพณีท้องถิ่นชาวอำเภอระโนด ให้คงอยู่สืบไป

    2022-04-12 10:17:32
    วันที่ 11 เมษายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีลอยแพ หรือลอยแพสะเดาะเคราะห์ ประจำปี 2565 โดยมี สมาชิกสภา อบจ.สงขลา คณะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชนอำเภอระโนด เข้าร่วมในพิธีฯ อบจ.สงขลา จัดโครงการจัดงานลอยแพ ประจำปี 2565 (กิจกรรมจัดงานลอยแพ) ในระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2565 ณ ริมทะเลสาบวัดวารีปาโมกข์ (ปากบางตะเครียะ) หมู่ที่ 4 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา // โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชาวอำเภอระโนด ซึ่งมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำให้คงอยู่สืบไป #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา