รองนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเปิดตลาด อบจ.สงขลา

    2022-04-12 15:41:35
    วันที่ 12 เมษายน 2565 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมกับ นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเปิดตลาด อบจ.สงขลา เตรียมพบกับ “ตลาดปลาสงขลาไนท์มาร์เก็ต” #ตลาดอาหารทะเลที่สดและ ถูกที่สุดในสงขลา