อบจ.สงขลา จัดงานบุญวันว่างเดือนห้า ประจำปี 2565 ณ วัดทุ่งหวังใน เพื่อร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

    2022-04-18 09:04:27
    วันที่ 13 เมษายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญวันว่างเดือนห้า ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบจ.สงขลา เข้าร่วมงานบุญวันว่างเดือนห้า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด ส่งเสริม และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ วัดทุ่งหวังใน ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา