อบจ.สงขลา ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานงานบุญประเพณี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

    2022-04-18 09:06:00
    วันที่ 13 เมษายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิดงานทำบุญประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ด้วยสมาชิกสภา อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบจ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม อบจ.สงขลา ร่วมกับ 3 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แก่ ชุมชนอู่ญี่ปุ่น // ชุมชนขนส่ง // ชุมชนทุ่งเสา จัดงานทำบุญประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด ส่งเสริม และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ ที่ทำการชุมชุนอู่ญี่ปุ่น เทศบาลนครหาดใหญ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา