อบจ.สงขลา ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ วัดวังไทร ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

    2022-04-18 09:18:39
    วันที่ 15 เมษายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // ประธานในพิธี นายธนิศร์ ทองสุข สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอนาทวี เขตที่ 2 // ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบจ.สงขลา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ วัดวังไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้สนับสนุนงบประมาณการจัดงานในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท // โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ วัดวังไทร ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา