พิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด Volleyball World Beach Pro Tour Futures Songkhla Open @ Samila Beach Songkhla Thailand

    2022-04-18 11:46:21
    วันที่ 17 เมษายน 2565 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด Volleyball World Beach Pro Tour Futures Songkhla Open ในพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย // นายชาลี รัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา // คณะทำงาน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีปิดและมอบรางวัล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณ ให้กับทางจังหวัดสงขลา และการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา อีกทั้งเป็นการสนับสนุนพันธกิจสงขลาเมืองกีฬา (Songkhla Sports City) อีกด้วย ในรายการนี้ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3 แสนบาท โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งเป็น ประเภททีมชาย 30 ทีม จากประเทศออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, แคนาดา, ออสเตรีย, อินโดนีเซีย, อังกฤษ, อิตาลี, อิสราเอล, โปแลนด์, เยอรมนี, กรีซ และไทย // ประเภททีมหญิง 25 ทีม จากประเทศออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, แคนาดา, ฮังการี, ออสเตรีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, วานูอาตู, ฝรั่งเศส, เวียดนาม, มาเลเซีย และไทย สำหรับผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด Volleyball World Beach Pro Tour Futures Songkhla Open ประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศอิตาลี, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นิวซีแลนด์ // ประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศไทย, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ประเทศแคนนาดา ขอบคุณ ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน #สงขลาเมืองกีฬา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา