อบจ.สงขลา เตรียมพร้อมเปิดตลาดแห่งใหม่ ชูศักยภาพด้านประมงพื้นบ้าน อาหารสองทะเล หวังดึงเม็ดเงินเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

    2022-04-19 08:44:16
    วันที่ 18 เมษายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ ตลาด อบจ.สงขลา (ตลาดโคกไร่) หลังวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เพื่อตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมของตลาด ที่จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 นี้ อบจ.สงขลา มีความตั้งใจให้ ตลาด อบจ.สงขลา (ตลาดโคกไร่) เป็นตลาดอาหารทะเลที่สดที่สุด เยอะที่สุด มีราคาจำหน่ายที่ยุติธรรม โดยส่งตรงจากชาวประมงพื้นบ้าน ทั้งทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทย เพื่อให้พี่น้องชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดสงขลาได้บริโภคอาหารทะเลที่มีคุณภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพด้านการประมงอีกด้วย ณ ตลาด อบจ.สงขลา (ตลาดโคกไร่) ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา #สงขลาเมืองสองทะเล #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา