นายกอบจ.สงขลา เดินทางไปศึกษาดูงานต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ Discovery Museum

    2022-04-22 09:09:14
    วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เดินทางไปศึกษาดูงานต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ Discovery Museum ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ในระดับสากล ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในเขตพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งได้แก่ นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง // นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ // ว่าที่ ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์ // และนายจตุพร เขียวเจริญ ได้ร่วมศึกษาดูงานต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ Discovery Museum เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการโครงการฯ ต่อไป กองผังเมือง อบจ.สงขลา // ภาพ-ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา