อบจ.สงขลา เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว "โครงการเที่ยวทั้งปีที่หาดมหาราช"

    2022-04-22 10:45:18
    วันที่ 22 เมษายน 2565 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับนายชยุตน์ ขุนรักษาพล นายกเทศมนตรีตำบลสทิงพระ พร้อมนางสมบูรณ์ ขุนรักษาพลหารือเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในอำเภอสทิงพระ ทั้งนี้ทาง อบจ.สงขลา พร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา