รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดตลาดปลาสงขลา อบจ.สงขลา เป็นเจ้าภาพร่วมกับ กรมประมง จัดมหกรรมอาหาร 2 ทะเล 3 น้ำ ให้ชาวประมง และผู้ค้า ได้ขายสินค้าในตลาดฟรี หวังเพิ่มศักยภาพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนให้ชุมชน

    2022-04-25 11:07:39
    วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ กิจกรรมการตลาด อบจ.สงขลา Songkhla Provincial Administrative Organization Market และมหกรรมอาหาร 2 ทะเล 3 น้ำ ณ บริเวณตลาด อบจ.สงขลา บ้านโคกไร่ ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา โดยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานการดำเนินการจัดตั้งตลาด อบจ.สงขลา นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวรายงาน โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market) ประจำปี 2565 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดฯ หลังจากพิธีเปิดฯ มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม/กุ้งทะเล ลงแหล่งน้ำบริเวณวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เยี่ยมชมนิทรรศการ และการจำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน ตลาดปลาสงขลา เป็นการดำเนินการภายใต้นโยบายของนายกไพเจน ในการส่งเสริมอาชีพ และการเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้เป็นเมืองน่าอยู่สังคมเป็นสุข ได้ใช้ประโยชน์อาคารตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางราชการ เพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร / ประมง ผู้ผลิตสินค้าชุมชน สินค้าแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน / ครัวเรือน อย่างยั่งยืน ภาพ / ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา