รองนายกอบจ.สงขลา ร่วมส่งมอบเรือพลาสติก เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน และใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อเกิดอุทกภัยในพื้นที่

    2022-04-25 16:09:11
    วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 น.ส.ปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // พร้อมด้วย นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมส่งมอบเรือพลาสติก เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน และใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อเกิดอุทกภัยในพื้นที่ โดยส่งมอบให้กับ อบต.คู // อบต.ท่าประดู่ // เทศบาลตำบลเกาะแต้ว ณ สนามฟุตซอล อบจ.สงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา