นายกฯ ลุงตู่ ลงพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ชาวหาดใหญ่ ส่งเสียงให้กำลังใจ “ลุงตู่สู้ ๆ” นายกฯ ย้ำ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ประชาชนมีความสุข และผ่านพ้นวิกฤติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

    2022-04-26 09:59:22
    วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ตามกำหนดการดังนี้ - ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงคลองภูมินาถดำริ (คลอง ร.1) ให้มีศักยภาพเพียงพอในการป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่และเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง - ลงพื้นที่ตลาดกิมหยงเพื่อพบปะประชาชน - เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดฉื่อฉาง - ติดตามโครงการมหานครไร้สายของการไฟฟ้า - เข้าสักการะองค์พระประธานได้ฮงโจวซือ และพบปะประชาชน - เดินทางไปยังค่ายเสนาณรงค์ (มลฑลทหารบกที่ 42) เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางไปยังจังหวัดพัทลุง โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ ประชาชนชาวหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับนายกฯ เป็นจำนวนมาก ท่ามกลางเสียงให้กำลังใจว่า “ลุงตู่สู้ ๆ” ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา