อบจ.สงขลา สานต่อภารกิจเพื่อพิชิตโควิด - 19 พร้อมส่งมอบเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

    2022-04-26 13:21:06
    วันที่ 26 เมษายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายก อบจ.สงขลา // นายจตุพร เขียวเจริญ และนายวิสิทธิ์ รุจิเรข สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตพื้นที่ อ.สิงหนคร ร่วมส่งมอบเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันและควบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค // สำหรับเวชภัณฑ์ที่ อบจ.สงขลา ให้การสนับสนุนมีจำนวน 10 รายการ ได้แก่ เจลล้างมือ / ชุด PPE / ชุด CPE / หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ / หมวกตัวหนอน / กระบังหน้าแบบใส (Face Shield) / ถุงคลุมเท้า (Shoe Cover) และหน้ากากอนามัย N 95 โดยมีหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเวชภัณฑ์ฯในพื้นที่อำเภอสิงหนคร รวม 8 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ป่าขาด / รพ.สต.สว่างอารมณ์ / รพ.สต.รำแดง / รพ.สต.วัดขนุน / รพ.สต.ชิงโค / รพ.สต.ชะแล้ / รพ.สต.สถิต โดยได้ดำเนินการส่งมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา