องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สานต่อภารกิจเพื่อพิชิตโควิด - 19 ส่งมอบเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ จ.สงขลา

    2022-04-27 08:44:47
    วันที่ 26 เมษายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมส่งมอบเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ได้แก่ เจลล้างมือ / ถุงมือทางการแพทย์ / ชุด PPE / ชุด CPE / หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ / แอลกอฮอล์ 70% / หมวกตัวหนอน / กระบังหน้าแบบใส (Face Shield) / ถุงคลุมเท้า (Shoe Cover) และหน้ากากอนามัย N 95 สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) โดยมีหน่วยงานด้านสาธารณสุข ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดสงขลา ที่ขอรับการสนับสนุนเวชภัณฑ์ฯ จำนวน 7 แห่งได้แก่ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอจะนะ อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่. อำเภอนาหม่อม อำเภอควนเนียง และอำเภอสิงหนคร // เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ต่อไป #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา