นายกอบจ.สงขลา ได้ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการ โครงการศึกษาตามความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค

    2022-04-27 15:53:21
    วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บก.มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 กรมทหารราบที่ 5 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ประชุมร่วมกับ พันเอกกุดั่น ทองคำ หัวหน้ากองยุทธศาสตร์มณฑลทหารบกที่ 42 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) และบริษัท เอ-เซเว่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ที่ปรึกษา) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการ โครงการศึกษาตามความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์คเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการนี้ นายนิพัฒน์ อุดมอักษร , นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการ นายก อบจ.สงขลา และ นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ ฯ ต่อไป #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา